Tmely-montážne peny-čističe

Tmely-montážne peny-čističe
 • SEAL TOP tmel 300ml

  SEAL TOP tmel 300ml

  SEAL TOP - Vodotesný ochranný tmel SEAL TOP je viacúčelový tesniaci a hydroizolačný tmel v sprejovej forme. Je vhodný na opravu netesnosti na strechách, žľaboch, terasách a pod. Je použiteľný na PVC, kovové rúry, rámy, trhliny v stenách. Vhodný pre kovy, drevo, betón, plasty atď. SEAL TOP vytvára trvanlivú a úplne nepriepustnú vrstvu. Vynikajúca odolnosť proti korózii ("test soľného rozprašovania"> 800 hodín). Zostáva pružný a môže sa natierať. Balenie: 300ml

  24,00 €

  24,00 €

 • SIGA PRO Čistič PU peny 500 ml

  SIGA PRO Čistič PU peny 500 ml

  SIGA PRO ČISTIČ PU PENY je určený na čistenie vnútorných a ventilových častí aplikačných pištolí bez zvyškov a bez lepkavého filmu a na čistenie povrchov znečistených nezrelou PU penou. Vďaka prídavnej striekacej tryske umožňuje čistenie predmetov ako pri bežnom striekaní. Skladovacia teplota: +5 °C až +25 °C Trvanlivosť: 24 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale, v originálnom dobre uzatvorenom obale. Farba: číra Balenie: rozprašovač / adaptér 500 ml Najzávažnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie: Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Fyzikálno-chemické účinky: Extrémne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám vyšším ako 50°C/122°F. Hmotnosť: 500 ml.

  6,03 €

  6,03 €

 • SIGA PRO Kamna/šedá 310 ml

  SIGA PRO Kamna/šedá 310 ml

  SIGA PRO KAMNA je špeciálny tesniaci a spojovací tmel, ktorý odoláva teplotám až do +1200 °C a vytvrdzuje po celý čas. Je vhodný na tesnenie a utesňovanie škár krbov, kachlí, sporákov, dymovodov, otvorených ohnísk, grilov a na opravy krbov a na opravy šamotových výplní. Tmel po vytvrdnutí nie je pružný a nie je vhodný na tesnenie vibrujúcich častí (napr. výfukové potrubie automobilov). Tepelná odolnosť: -20 °C až +1200 °C Odolnosť voči UV žiareniu: áno Skladovacia teplota: +5°C až +25°C Trvanlivosť: 24 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale, v pôvodnom dobre uzavretom obale Opakovateľnosť: áno Farba: čierna Balenie: 310 ml

  3,58 €

  3,58 €

 • SIGA PRO Motor/červený 310 ml

  SIGA PRO Motor/červený 310 ml

  SIGA PRO MOTOR je špeciálny, trvalo elastický silikónový tmel vytvrdzujúci vzdušnou vlhkosťou na profesionálne použitie. Je vhodný na tesnenie motorov, prevodoviek, čerpadiel a iných aplikácií v automobilovom a strojárskom priemysle s vysokými nárokmi na tepelnú odolnosť. Má vynikajúcu priľnavosť ku kovovým a nekovovým povrchom a dlhodobo odoláva teplotám od -50 °C do +280 °C a krátkodobo až do +320 °C. UV stabilný.   Tepelná odolnosť: -50°C až +320°C (dlhodobo +280°C) Odolnosť voči UV žiareniu: áno Teplota skladovania: +5°C až +25°C Trvanlivosť: 24 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale, v pôvodnom dobre uzavretom obale Opakovateľnosť: nie Farba: červená Balenie: 310 ml

  8,10 €

  8,10 €

 • SIGA PRO Nízkoexpanzná pena pištoľová 750 ml

  SIGA PRO Nízkoexpanzná pena pištoľová 750 ml

  SIGA PRO MONTÁŽNA PENA NÍZKOEXPANZNÁ PIŠTOLOVÁ je jednozložková montážna a izolačná pena, špeciálne vyvinutá pre montáže vyžadujúce nízku rozťažnosť, zvýšenú pevnosť a rýchlejšie vytvrdzovanie. Má dobré zvukovoizolačné a tepelnoizolačné vlastnosti, výbornú priľnavosť k rôznym stavebným materiálom (betón, kameň, drevo, železo, hliník, plast, sklo...). Horľavosť: B2 (podľa DIN 4102, časť 1) Teplota použitia: +5 °C (podklad); +20 °C (krabica) Tepelná odolnosť: -40°C až +100°C Odolnosť voči UV žiareniu: nie Teplota skladovania: +5°C až +25°C Skladovateľnosť: 18 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale, v pôvodnom dobre uzavretom obale Balenie: 750 ml nádoba s pištoľou  

  8,55 €

 • SIGA PRO Ohňovzdorná pena pištoľová 750 ml

  SIGA PRO Ohňovzdorná pena pištoľová 750 ml

  SIGA PRO MONTÁŽNA PENA OHŇOVZDORNÁ PIŠTOLOVÁ je samozhášacia jednozložková polyuretánová pena, ktorá pri kontakte so vzdušnou vlhkosťou tvrdne. Je určená na tesnenie, izoláciu, montáž, lepenie a stavebné prvky (dvere, okná, inštalácie), pri výrobe lodí, prívesov a pod. Má zvýšenú odolnosť proti ohňu, B1 (DIN 4102, časť 1). Má vynikajúce zvukovo a tepelnoizolačné vlastnosti. Horľavosť: B1 (podľa DIN 4102, časť 1) Teplota použitia: +5 °C (podklad); +20 °C (krabica) Tepelná odolnosť: -40°C až +100°C Odolnosť voči UV žiareniu: nie Teplota skladovania: +5°C až +25°C Skladovateľnosť: 18 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale, v pôvodnom dobre uzavretom obale Balenie: 750 ml nádoba s pištoľou Najzávažnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie: Dráždi pokožku. Môže spôsobiť alergickú kožnú reakciu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Škodlivý pri vdýchnutí. Pri vdýchnutí môže spôsobiť príznaky alergie alebo astmy alebo dýchacie problémy. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Podozrenie na spôsobenie rakoviny. Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhodobej alebo opakovanej expozícii. Fyzikálno-chemické účinky: Extrémne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám vyšším ako 50°C/122°F. Hmotnosť: 750 ml

  12,42 €

 • SIGA PRO PU lepidlo pištoľové 750 ml

  SIGA PRO PU lepidlo pištoľové 750 ml

  SIGA PRO PU LEPIDLO PIŠTOLOVÉ CELOROČNÉ je jednozložkové polyuretánové lepidlo špeciálne vyvinuté na lepenie polystyrénových izolačných systémov, ytongu, tehál, parapetných dosiek a iných aplikácií v stavebníctve s požiadavkou na nízku rozťažnosť a vysokú pevnosť lepeného spoja. Nie je vhodné na lepenie nosných stavebných konštrukcií. Môže sa použiť na vyplnenie malých škár a vďaka dobrej priľnavosti sa môže použiť aj na asfaltové hydroizolácie. Horľavosť: B2 (podľa DIN 4102, časť 1) Teplota použitia: -5 °C až +35 °C Teplotná odolnosť: -40°C až +90°C Odolnosť voči UV žiareniu: nie Teplota skladovania: +5°C až +25°C Skladovateľnosť: 18 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale, v pôvodnom dobre uzavretom obale Balenie: 750 ml nádoba s pištoľou Najzávažnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie: Dráždi pokožku. Môže spôsobiť alergickú kožnú reakciu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Škodlivý pri vdýchnutí. Pri vdýchnutí môže spôsobiť príznaky alergie alebo astmy alebo dýchacie problémy. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Podozrenie na spôsobenie rakoviny. Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhodobej alebo opakovanej expozícii. Fyzikálno-chemické účinky: Extrémne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám vyšším ako 50°C/122°F. Hmotnosť: 750 ml

  9,00 €

 • SIGA PRO Strecha/čierny 310 ml

  SIGA PRO Strecha/čierny 310 ml

  SIGA PRO STRECHA je špeciálny, trvalo elastický, jednozložkový silikónový tmel neutrálneho typu, ktorý vytvrdzuje vzdušnou vlhkosťou. Je určený na profesionálne použitie pri klampiarskych prácach, opravách striech a odkvapov atď. Má vynikajúcu priľnavosť na sklo, kov, betón, strešné škridly, plech hliníka, medi, zinku a mosadze. Tmel je odolný voči UV žiareniu. Tepelná odolnosť: -50 °C až +150 °C Odolnosť voči UV žiareniu: áno Skladovacia teplota: +5°C až +25°C Trvanlivosť: 24 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale, v pôvodnom dobre uzavretom obale Opakovateľnosť: nie Farba: čierna Balenie: kazeta 310 ml Balenie: 310 ml

  8,00 €

  8,00 €

 • SIGA PRO Studňa pena spray 750 ml

  SIGA PRO Studňa pena spray 750 ml

  SIGA PRO MONTÁŽNA PENA STUDŇA SPRAY je jednozložková polyuretánová aerosólová montážna pena na spájanie a tesnenie betónových studničných plášťov. Je vhodná aj na utesnenie kanalizačných výpustí (odtokov) a na aplikácie na zabránenie prúdenia pitnej, úžitkovej a dažďovej vody.  Horľavosť: B3 (podľa DIN 4102, časť 1) Teplota použitia: +5 °C (podklad); +20 °C (krabica) Tepelná odolnosť: -40°C až +100°C Odolnosť voči UV žiareniu: nie Teplota skladovania: +5°C až +25°C Skladovateľnosť: 18 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale, v pôvodnom dobre uzavretom obale Balenie: 750 ml rúrkovitá nádoba Najzávažnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie: Škodlivé pri vdýchnutí. Riziko vážneho poškodenia zdravia pri dlhodobej expozícii vdýchnutím. Podozrenie na karcinogénne účinky. Môže spôsobiť senzibilizáciu pri vdýchnutí a kontakte s pokožkou. Pri dlhodobej alebo často opakovanej expozícii môže dôjsť k podráždeniu očí a pokožky. Môže spôsobiť poškodenie dojčiat prostredníctvom materského mlieka. Osoby s precitlivenosťou dýchacích ciest (napr. astma, chronická bronchitída) nesmú prísť do kontaktu s výrobkom. Pri nadmernej expozícii sa môžu po niekoľkých hodinách objaviť príznaky aj v dýchacích cestách. Prach, rany a aerosóly ohrozujú najmä dýchacie cesty. Fyzikálno-chemické účinky: Extrémne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám vyšším ako 50°C/122°F. Hmotnosť: 750 ml

  9,27 €

  9,27 €

215
Vrch

eCommerce by CubeCart